© Grabandt Management B.V, laatste update augustus 2019
Made with MAGIX Grabandt Management BV

Projecten

Dubbellaagse tunnel Maastricht

De A2 loopt al vele decennia dwars door Maastricht heen op maaiveldniveau en deelde de stad in tweeën. Uiteraard was dit een ongewenste situatie. Toch heeft het vele jaren geduurd, voordat het probleem daadwerkelijk werd aangepakt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de bouw van een unieke dubbellaagse tunnel. Het dak van de tunnel zal worden ingericht als park om zo de twee stadshelften weer te verenigen. Hans Grabandt heeft in de tenderfase meegewerkt aan het winnende ontwerp aan de zijde van de aannemerscombinatie.

Hanzelijn

De Hanzelijn is de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle: 50 km spoorlijn met kruisende infrastructuur, spoortunnel onder het Drontermeer, aanpassen van A6 bij Lelystad en N50/A50 bij Kampen, bouw van nieuwe spoorbrug over de IJssel bij Zwolle, aanpassen van intakking bij Zwolle. Hans Grabandt heeft de contractvoorbereiding, contractering en uitvoering van enkele onderbouwcontracten verzorgd, waaronder het gedeelte Kampen - Zwolle en de nieuwe spoorbrug over de IJssel. Het betrof hier de eerste grote D&C-contracten die in Nederland werden aanbesteed.

A4 Burgerveen - Leiden

Het project A4 Burgerveen - Leiden bestond uit het verbreden van de A4 tussen Knooppunt Bugerveen en Leiden, de bouw van een 2e aquaduct onder de ringvaart van de Haarlemmer- meerpolder en een verdiepte ligging bij Leiden. Hans Grabandt heeft het Technisch Management in de uitvoeringsfase verzorgd.

N31, Haak om Leeuwarden

De verbinding aan de zuidwestzijde van Leeuwarden verliep via secundaire wegen. Deze situatie zal worden vervangen door een 2x2 autoweg. Hans Grabandt heeft in de contractvoorbereidingsfase het technisch management verzorgd.

A9 Gaasperdammerweg

Als onderdeel van de verbreding en renovatie van de corridor Schiphol - Amsterdam - Almere wordt de A9 Gaasperdammerweg verbreed tot 11 rijstroken. Tussen de spoorkruising met de lijn Amsterdam - Utrecht en de brug over de Gaasp komt een landtunnel van 3 km lengte. Hans Grabandt heeft de contractvoorbereiding (o.a. Systems Engineering, de eisenspecificatie en de coördinatie van de civieltechnische disciplines) uitgevoerd.

Rijnlandroute

De Rijnlandroute is de nieuwe oostwestverbinding tussen Katwijk, de A44 en de A4 ten zuiden van Leiden, met een boortunnel tussen de A4 en A44. Hans Grabandt heeft een ontwerpoptimalisatie verricht, waarbij het schetsontwerp, dat uit min of meer losse stukken bestond, tot één geheel is gesmeed. Ook heeft dit een besparing opgeleverd van ruim 15 miljoen euro.

Stuwen en sluizen

Stuwen en sluizen zijn belangrijke constructies voor het beheren van de waterpeilen en worden al diverse eeuwen toegepast in Nederland. Nieuw is dat de vervanging van een groot aantal stuwen tegelijk en de renovatie van sluizen met E&C- of D&C-contracten worden aanbesteed. Met zijn ruime expertise op dit gebied heeft Hans Grabandt het voortouw genomen om deze contractvormen bij het Waterschap Hollandse Delta voor dit type projecten te introduceren.

Buitenring Parkstad Limburg

Teneinde de bereikbaarheid van de regio Parkstad te vergroten wordt een 2x2 autoweg aangelegd vanaf de A76 nabij Nuth, rondom Brunssum, over de Brunssumerheide naar Kerkrade en langs Kerkrade weer terug naar de A76. Hans Grabandt is als Manager Projectbeheersing verantwoordelijk voor de financiële beheersing van het project alsmede voor de planning en het risico- en kwaliteitsmanagement.
PROJECTMANAGEMENT VAN INFRASTRUCTURELE PROJECTEN