© Grabandt Management B.V, laatste update augustus 2019
Made with MAGIX Grabandt Management BV

Interim Professional

Grabandt Management BV levert de capaciteit en expertise op interim basis voor het managen van infrastructurele projecten in de civiele techniek. Het kan gaan om projecten op het gebied van wegenbouw, lightrail, spoorwegbouw, stadsontwikkeling, dijkversterkingen (bijvoorbeeld HWBP), maar ook kleinere projecten als de bouw of onderhoud van stuwen en sluizencomplexen, etc. Wij hebben ervaring in alle fasen van het project, zowel aan opdrachtgevers- als aan opdracht- nemerszijde.: planstudiefase, contracteringsfase, aanbesteding en uitvoering. We zijn vooral gespecialiseerd in de IPM-rollen van Contractmanager en Technisch Manager. Incidenteel is ook de rol van Manager Projectbeheersing vervuld. Met onze mens- en resultaatgerichte benadering zijn wij in staat om naast de inhoudelijke kwaliteiten ook een bijdrage te leveren om het projectteam als één geheel te laten functioneren. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol laten verlopen van een project. Daarnaast zien wij het als een uitdaging om een duurzame bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van organisaties. Dit doen wij in de rol van coach van vaste medewerkers en door het geven van cursussen en presentaties.

Consultancy

Grabandt Management BV levert projectconsultancy, zowel aan opdrachtgevers- als aan opdrachtnemerszijde. Het grote voordeel van de inzet als consultant is dat de eigen mensen van de organisatie het werk blijven doen en begeleid worden door een ervaren senior. Op deze wijze vindt overdracht van kennis en ervaring plaats. Wij bieden consultancy o.a. bij de volgende zaken: - Keuze voor de meest adequate contractvorm voor het project: D&C, DBFM of toch een gewoon een RAW-bestek? - Uitwerken van haalbare EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Steeds vaker geschieden aanbestedingen volgens vooraf opgestelde EMVI-criteria. - Helder krijgen van de meest kansrijke tenderstrategie. Voor gegadigden is het uitermate belangrijk om vanaf het allereerste begin volgens deze strategie te werken om daarmee een zo groot mogelijke kans te hebben om hoog te eindigen in de EMVI-criteria. - De nieuwe contractvormen vereisen specialistische kennis over de contractstukken die voor een aanbesteding moeten worden opgesteld. Wij helpen organisaties om de contractstukken op te stellen of geven een second opinion op reeds opgestelde stukken, zoals de vraagspecificatie (eisen- en procesdeel). - Steeds meer wordt het IPM-model ingevoerd om projecten vanuit de opdrachtgever aan te sturen. Vele organisaties zitten met vragen over dit model. Wanneer kan/moet het worden ingezet en zo ja hoe kan dit dan het beste geschieden? Wij bieden pragmatische oplossingen voor het wel/niet, geheel of gedeeltelijk invoeren van het IPM-model. - Voor grote projecten worden vaak zeer complexe (matrix)organisaties opgetuigd. Als structuurdenkers hebben wij een heldere blik op het inrichten van de project- of tender-organisatie en kan adviseren zodanig dat het project beheersbaar blijft of (weer) wordt. - Advisering over het inrichten van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) voor de uitvoeringsfase. - Inhoudelijke of procesmatige ondersteuning m.b.t. Systems Engineering, zoals het opstellen van een Work Breakdown Structure, functie-, objecten- en eisenboom, vraagspecificatie, etc.
PROJECTMANAGEMENT VAN INFRASTRUCTURELE PROJECTEN