© Grabandt Management B.V, laatste update augustus 2019
Made with MAGIX Grabandt Management BV

Artikelen

7-Stappenplan voor een goede eisenspecificatie

Het opstellen van een goede vraagspecificatie eisen (VSE) blijkt in de praktijk een ware kunst te zijn. Het komt maar al te vaak voor dat een eisenspecificatie niet goed in elkaar zit. Er zitten leemtes in, de structuur zit niet goed in elkaar, eisen zijn niet helder geformuleerd, etc. Het gevolg is meestal dat er moeilijke discussies zijn met de opdrachtnemer na gunning en vaak ook (onnodig) meerwerk. Onderstaand is een praktisch 7-stappenplan gegeven dat gebruikt kan worden als hulpmiddel bij het opstellen van een goede eisenspecificatie.

Bevingsschade goed herkenbaar

(Het volgende artikel is verschenen in de Volkskrant Volkskrant (Opinie & Debat) op 29 januari 2014) Dat het overgrote deel van de schade aan woningen in Groningen niet het gevolg zou zijn van aardbevingen in relatie tot de gaswinning, zoals Bram van Weele betoogt (O&D , 24 januari), is een stelling die volstrekt ongefundeerd is en geen recht doet aan getroffenen die soms ernstige schade hebben en met onbewoonbare of onverkoopbare woningen zitten.

Aanbesteding 40 stuwen

Medio mei 2014 is de aanbesteding gestart van het project `Peilbeheer d.m.v. Stuwen` van het waterschap Hollandse Delta. In dit project worden circa 40 verouderde stuwen in één keer vervangen. Aanbesteding geschiedt op basis van een D&C-contract middels EMVI. Vóór de bouwvakvakantie wordt het project gegund, de oplevering is uiterlijk eind 2014. Grabandt Management BV vheeft zowel het contractmanagement als het technisch management voor dit project verzorgd.
PROJECTMANAGEMENT VAN INFRASTRUCTURELE PROJECTEN
Lees hele artikel Lees hele artikel Lees hele artikel Lees hele artikel